زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی چیست ؟دیابت که از بیماری‌های شایع دوران سالمندی می باشد که بیشتر علت آن عدم تعادل در سوخت و ساز بدن این افراد است و همینطور انسولین تولیدی در بدن کاهش می یابد یا نسبت به وجود انسولین بدن مقاومت نشان می دهد دیابت به مرور زمان به دلیل عدم کنترل یا […]

ادامه