دکتر شیرازی خواه

دکتر شیرازی خواه MPH سالمندان PHD تعیین کنند ه های اجتماعی(SDH) من دکتر شیرازی خواه هستم در سال ۱۳۷۸ موفق به اخذ مدرک پزشکی خود از دانشگاه کاشان شدم و سپس در یک مرکز معلولین ذهنی  بالای ۱۴ سال طرح نیروی انسانی خود را شروع کردم و بدین ترتیب از همان زمان با مقوله توانبخشی […]

ادامه