توانبخشی ، مراقبت روزانه

جامعه ای که درآن زندگی می کنیم جمعیت زیادی را در سنین سالمندی در خود جای داده است که نیاز توانبخشی ، مراقبت روزانه بیش از بیش اهمیت دارد. علی رغم وجود ظرفیتها و مزایای حضور این عزیزان در اجتماع ولی هم اکنون به دلیل کمبود خدمات و مراکز ارائه دهنده این خدمات برای سالمندان […]

ادامه