بیماری های روانی در سالمندان

یکی از مواردی که باعث دغدغه ذهنی خانواده سالمندان می‌شود بیماری های روانی در سالمندان می باشد، سنین سالمندی برای افراد همراه با روحیه ضعیف و افسرده می باشد چراکه خیلی از کارها و فعالیت هایی که تا به الان توانایی انجام دادنشان را داشتن کم کم  و به تدریج از دست می دهند و […]

ادامه