مناسب سازی

مناسب سازی فضاهای داخلی و خارجی منزل

گروه بهسازان کارآمد تحت نظر متخصصین توانبخشی در راستای نائل شدن به حداکثر استقلال فردی، ضمن ارزیابی دقیق، ازمحیط زندگی فرد دچارمحدودیت حرکتی و یا اختلال شناختی تطابقات لازم را برای فضاهای داخل و خارج منزل، پایه ریزی کرده و مشاوره و آموزش های لازم را در این خصوص ارائه می دهد همچنین راهنمایی های لازم […]

ادامه