هنر درمانی در سالمندان

زیبایی هنر درمانی در سالمندان به  این است که در آن دست، سر و قلب سالمند جهت بالا بردن سلامتی به کمک یکدیگر می آیند. هنر درمانی چیست؟ هنر درمانی شیوه ای از روان درمانی است که به سالمندان کمک می کند با مواد و روش های هنری،دیداری و شنیداری، به خلق اثر هنری بپردازد […]

ادامه