کلینیک ورزشی و حرکات اصلاحی

  این کلینیک برای اولین بار به منظور توانمند سازی بالغین، سالمندان سالم و کسانی که مراحل توانبخشی فشرده خود را پشت سرگذاشته اند راه اندازی شده است. افراد مذکور پس از طی کردن مراحل اولیه درمانی و توانبخشی و بهبود آسیب های اسکلتی عضلانی به این کلینیک ارجاع می شوند و پس از انجام […]

ادامه