روانشناسی

افراد سالمند عوامل استرس زای بیشتری را نسب به سایر افراد تجربه کنند که نیاز به روانشناسی می باشد . برای مثال، کاهش توانایی حرکت ، دردهای مزمن ، آلزایمر و اختلال حافظه  به همراه فشار های روحی  مانند مرگ نزدیکان و کاهش درآمد به دلیل بازنشستگی و … همگی از عوامل فشار روانی سالمندان هستند. با افزایش […]

ادامه