کاردرمانی 

سالمندان بعد از بیماری های مختلف مثل سکته مغزی، پارکینسون، شکستگی های مکرر استخوانی  دچار آسیب های جسمی شده و محدودیت حرکتی پیدا می کنند و همین امر به مرور زمان آسیب های بیشتر جسمی و روحی در پی داشته باشد و ارجاع به موقع به بخش های کاردرمانی و فیزیوتراپی می تواند فرد را […]

ادامه