کتاب درمانی

یادگیری مطالب جدید در دوران سالمندی یکی از کلیدی ترین را های جلوگیری از آلزایمر می باشد که کتاب درمانی جز همین راه ها قرار گرفته است  اما از آنجا که سالمندان به صورت فردی و در منزل میلی به خواندن مطالب جدید ندارند ما در مرکز با استفاده از روش های ویژه ضمن اینکه […]

ادامه