احساس تنهایی در سالمندان

 تعریف احساس تنهایی

  باید توجه کنیم که دوره‌ی سالمندی به خاطر تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی دوره‌ای حساس در زندگی است. احساس تنهایی از آن حس‌هایی است که در این دوره از زندگی، ویژه‌تر می‌شود؛ حالتی ناراحت‌کننده است و زمانی به وجود می‌آید که بین روابطی که فرد تمایل به آن‌ها دارد و روابط کنونی وی، فاصله بیفتد. از طرفی بین احساس تنهایی و افسردگی، ترس، ناامیدی، احساس بیهودگی، غم و اضطراب رابطه‌ی پررنگی است. بر اساس تجربه‌ی افراد، ا حسی پریشان کننده و آزاردهنده است.

تنهایی در سالمندی

روانشناسی تنهایی در سالمندان

در سالمندان می‌تواند مقدمه‌ای بر افسردگی و فراموشی در آن‌ها باشد. این احساس تنهایی در بین سالمندانی که در خانه‌ی سالمندان یا تنها زندگی می‌کنند، بیشتر به چشم می‌خورد. باید به خاطر داشته باشیم که انسان‌ها با نیاز به ارتباط و صمیمیت متولد می‌شوند و این نیاز تا آخر عمر با آن‌ها همراه است، پس سالمندان هم نیاز به فضا و ارتباطی دارند که در آن بتوانند نگرانی‌ها و مشکلات خود را بیان کنند و از طرفی پشتیبانی عاطفی و آرامش دریافت کنند.

    بسیاری از سالمندان این دوره از زندگی را به‌عنوان دوره ای از تنهایی توصیف می‌کنند. پذیرش نشدن از سوی دیگران و انزوای اجتماعی در بین سالمندان از علل مهم بیماری‌های روانی در بین سالمندان  است، بنابراین این مسئله نیاز به توجه خاصی دارد، که می‌توان با راهکارها و روش‌های مختلف قدمی برای کاهش احساس تنهایی در بین سالمندان برداشت،

تکنیک کاهش احساس تنهایی در سالمندان

نظیر شرکت کردن سالمندان در گروه‌درمانی‌های مختلف، پذیرش بی‌چون و چرای آن‌ها در محیط خانواده، تشویق سالمندان به صحبت از خود در محیط خانواده و آشنایان، همدلی کردن با آن‌ها و روش‌های دیگر. نباید درد ها و ناراحتی های آن ها را کوچک بشماریم، بلکه آن ها را باید محترم شمارد و قبول کرد. یادمان باشد با بودن در کنار سالمندان خانواده، قدم بزرگی در بهبود وضعیت آن‌ها برمی‌داریم و آن‌ها نیز متوجه می‌شوند که خانواده به آن‌ها اهمیت می‌دهد و آن‌ها به فراموشی سپرده نشده‌اند.