ارتروز مچ پا در سالمندی

آرتروز مچ پا یکی از بیماری هایی است که باعث درد شدید برای سالمندان می شود و کیفیت زندگی آنان را به واسطه کاهش حرکت کم می کند.

آرتروز مفاصل در واقع ساییدگی مفاصل می باشد که به دلیل تخریب غضروف مفصل رخ می دهد و در نتیجه باعث تماس استخوان ها با هم و ایجاد درد می شود و باعث تغییرات غضروفی بیشتر نیز می‌شود و با نازک شدن غضروف ها آسیب استخوانی و در نتیجه خشکی مفاصل و درد بیشتر بروز می کند.

ارتروز مچ پا در سالمندی

با این که سن یکی از عوامل ایجاد کننده این بیماری می باشد سایر عوامل همراه می تواند باعث شدت در تسریع این بیماری گردد، یکی از این عوامل چاقی و وزن بالای افراد می باشد که با افزایش وزن میزان فشاری که به پاها مخصوصاً در ناحیه مچ پا وارد می شود شدت بیشتری پیدا کرده و در نتیجه احتمال تخریب غضروف ها و ایجاد ارتروز مچ پا در سالمندان را افزایش می دهد.

علت مشخصی برای ایجاد آرتروز پا از نظر ارثی شناخته نشده است اما بعضی از عوامل مثل شکستگی هایی که با افزایش سن و عدم تعادل در سالمندی ایجاد می گردد به عنوان یکی از عوامل احتمالی ایجاد ارتروز مچ پا و به دنبال آن آرتریت بیان شده است

علائم آرتروز در مفاصل

  • درد شدید

  • خشکی مفصل

  • تورم ناحیه مچ پا

  • اختلال دامنه حرکتی ساق و مچ پا

درمان آرتروز مچ پا

این بیماری به دلیل اینکه در دراز مدت توسط مجموعه‌ای از عوامل احتمالی ممکن است ایجاد گردد بنابراین درمان مشخصی برایش بیان نشده اما درد و محدودیت حرکتی که در این مفاصل ایجاد می گردد به عنوان علامتی است که توسط پزشکان تحت درمان قرار می گیرد.

استفاده از داروهای ضد التهاب ، مسکن های متفاوت، استفاده از کفی های طبی در کفش، استفاده از عصاو انجام فیزیوتراپی و نرمش های مخصوص مچ پا، توصیه به کاهش وزن از عواملی است که می‌تواند بیماری را کنترل کند و از پیشرفت بیشتر آن جلوگیری نماید