برگزاری کلاس شطرنج

برگزاری کلاس شطرنج

کلاس آموزش شطرنج برای سالمندان