برگزاری کلاس کتاب درمانی

برگزاری کلاس کتاب درمانی

کتاب درمانی شیوه ای برای بررسی و اراءیه راهکار در حل مشکلات سالمندی توسط سرکار خانم زبر دست روانشناس

 

برگزاری کلاس کتاب درمانی