برگزاری کلاس یوگا

برگزاری کلاس یوگا

فردا پنجشنبه مورخه ی ۹۶/۵/۱۲ ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ کلاس رفتار درمانی و ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ کلاس مهیج یوگا خنده( خنده درمانی) برای پدران و مادران عزیز برگزار می گردد.

حضور افرادی که تمایل به شرکت در کلاس یوگای خنده دارند فردا✔️ الزامی ✔️ می باشد. در جلسات آتی از پذیرفتن افرادی که در جلسه اول حضور نداشتند معذوریم