خدمات توانبخشی  و مراقبت از سالمندان در منزل مکمل  و در برخی موارد جایگزین خوبی برای بیمارستان و آسایشگاه می باشد. هم اکنون سالمندانی هستند که به دلیل درگیری با بیماری های مختلف اعم از آلزایمر، سکته مغزی و قلبی، بیماری های روماتیسمی و … آسیب پذیر می باشند و نیاز به مرقبت های ویژه دارند که در اغلب موارد با درمان و توانبخشی زودرس و به موقع می توان از آسیب های جدی پیشگیری کرده یا از پیشرفت آن جلوگیری کرد به همین دلیل مرکز  روزانه توانبخشی سالمندان یاس در نظر دارد با بکارگیری نیروهای  متخصص آموزش دیده در زمینه توانبخشی به موقع و در اسرع وقت همراه این عزیزان باشد. خدمات توانبخشی فوق شامل موارد ذیل می باشد:

 

  • خدمات پزشکی

  • پرستاری

  • فیزیوتراپی

  • کاردرمانی

  • گفتاردرمانی

  • شنوایی شناسی

  • روانشناسی

  • تغذیه

  • مددکاری

ديدگاه خود را ارسال كنيد