دکتر مرضیه شیرازی خواه

 

مدیر مرکز/ مسئول فنی توانبخشی در منزل
 

MPH سالمندان/PHD تعیین کنند ه های اجتماعی(SDH)

فاطمه کمیجانی

 

مسئول فنی و کاردرمان گر
کارشناسی ارشد کاردرمانی
 مهزاد صالحی رهبر

 

 روان شناس
کارشناس روان شناسی
مهسا پیـروز

 

روان شناس
کارشناس روان شناس بالینی

لیلا فردوسی فر

 

مددکار/مسئول فنی مراقبت در منزل
کارشناس مددکاری

مستانه زبر دست

 

روان شناس
کارشناسی ارشد روانشناسی

سعیده بهرامپوری

 

پرستار
کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی/PHDسوانح و بلایا

افشین حیدری 

مسئول کلینیک آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تیم توانبخشی مرکز یاس

توانبخشی  به مفهوم بازگردانیدن توانایی ها، حفظ شأن و منزلت فرد ناتوان و تعیین جایگاه قانونی و اجتماعی توسط تیم توانبخشی می باشد . دراقع تیم توانبخشی به مجموعه افراد با تدابیر و اقدامات پیگیر و هماهنگ از خدمات پزشکی، مددکاری، پرستاری و حرفه ای است. این مجموعه به قصد درمان و بهبود و همچنین ارتقاء سطح کارآیی افراد کم توان و ناتوان (معلول)، تا بالاترین حد ممکن، به منظور دستیابی آنان به یک زندگی مستقل در جامعه عرضه می گردد.

تیم توانبخشی با تمرکز به بازتوانی فرد به افزایش کیفیت زندگی فرد می پردازد و اصول ، اهداف، تیم ها و… خاصی دارد .

تیم توانبخشی

اهداف توانبخشی

اهداف کلی توانبخشی شامل:

  • چلوگیری از معلولیت

  • پیشگیری از پیشرفت معلولیت

  • ارتقاء سطح افکاراجتماع نسبت به سالمند

  • سازگاری زندگی سالمند با جامعه

  • ارائه تسهیلات و خدمات شهری مناسب جهت استفاده سالمند

  • افزایش آگاهیسالمند نسبت به توانایی های و محدودیت های جسمی و روانی خویش و تطبیق و هماهنگی این وضعیت با محیط

ویژگی های توانبخشی

توانبخشی ویژگی های متعددی دارد. از این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 توانبخشی به واقع توانمندسازیسالمنددر بدست آوردن مجدد آن چیزی است که به واسطه اختلال و یا صدمه از دست داده است.

 توانبخشی بر ارتقاء اثربخش بودن و یا دستیابی به نهایت سطح عملکردسالمندتاکید دارد.

توانبخشی قادر است با تکیه بر خدماتی چون پیشگیری از بروز اختلالات و ناتوانی ها، رفع موانع فیزیکی محیط، برابرسازی فرصت ها، یکپارچه سازی اجتماعی، در راستای کاهش ناتوانی و معلولیت ها تلاش نماید.

ديدگاه خود را ارسال كنيد

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟