حرکات اصلاحی

شروع کلاس گروهی حرکات اصلاحی برای سالمندان در فضای باز مرکز توانبخشی سالمندان یاس از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۵