احساسات افسردگی، کاهش اعتماد به نفس، کاهش احساس خوشحالی  به دلیل ناتوانایی‌های جسمی ، بازنشستگی از کار، افت جایگاه اجتماعی و  محرومیت‌های اجتماعی در سنین سالمندی افزایش می یابد .دوران سالمندای با سختی زیادی مواجه است، اما این دوران یکی از بهترین و شیرین ترین لحاظ زندگی می‌باشد. برقراری ارتباط همراه با درک مناسب سالمند کمک بزرگی به آنها در این سنین می کند.

چرا روانشناسی مرکز جامع روزانه سالمندان یاس؟

ما در مرکز جامع توانبخشی سالمندان یاس با استفاده از کارشناس روانشناسی مختص سالمندان که با درک شرایط وضعیت سالمند و ایجاد ارائه خدمات در محیط امن منزل سالمند کمک به بهبود نتیجه درمانی و همکاری بهتر سالمند می کنیم . خدمات تخصصی در جهت آلزایمر (دمانس) با ارائه بازی درمانی، خاطره درمانی، سفال درمانی، توانبخشی حافظه در منزل سالمند انجام می گردد.

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟