عادله شیرازی خواه

پزشک / مسئول فنی مرکز یاس 


بنده عادله شیرازی خواه در سال ۱۳۸۸ در رشته پزشکی  در مقطع دکترا حرفه ای  در دانشگاه شاهد تهران شروع به تحصیل نمودم و در سال ۱۳۹۵ با مدرک پزشکی عمومی فارغ التحصیل شدم ، در دوره دانشجویی پزشکی با علاقه بسیار به حیطه طب سالمندی در نگارش کتاب و مقالات مختلف در حوزه سالمندی مشارکت و فعالیت داشتم  و دوره دانشجویی عمومی خود را با ارائه پایان نامه ترس از مرگ در سالمندی به پایان رساندم و بعد از آن دوره ای در مرکز توانبخشی سالمندان یاس به عنوان پزشک به ارائه خدمات درمانی پرداختم و با علاقه بسیاربه بخش توانبخشی حافظه و دمانس در سالمندی شروع به کسب تجربه و آموزش در این حوزه کردم و در پروژه های مختلف توانبخشی آلزایمر و دمانس  از جمله پروژه MCI شرکت داشتم ، در سال ۱۳۹۸ با مشارکت در مقالات حوزه توانبخشی معلولین دانشگاه توانبخشی و بهزیستی تهران به تجربیات خود درتوانبخشی معلولین در کنار اساتید محترم پرداختم و در سال ۱۳۹۹ به سمت مسئول فنی بخش ارائه خدمات توانبخشی در منزل مرکز یاس انتخاب شدم و در حال حاضر در این بخش مشغول به ارائه خدمات توانبخشی  به جامعه معلولین و سالمندان  کشور خود می باشم .

عادله شیرازی خواه

پزشک سالمندان

مشاهده محتوا پزشکی عادله شیرازی خواه در اینجا کلیک نمایید

مشاهده محتوا توانبخشی حافظه و آلزایمر در اینجا کلیک نمایید