متخصص طب سالمندی

ویزیت متخصص طب سالمندی در مرکز روزانه سالمندان یاس

سالمندی بخشی از زندگی است که بسیاری از ما در حال سپری کردن آن هستیم یا آنرا در آینده خواهیم گذراند. رشد سریع  جمعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه و افزایش طول عمر و یا امید به زندگی ، پدیده سالمندی جهان را موجب شده است. در حال حاضر بر اساس آخرین آمار ده درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند.

ابتلای اغلب سالمندان به چندین بیماری مزمن زمینه‌ای، نیاز به تسلط کامل برای تشخیص بیماری ها که تظاهر آن‌ها در سالمندان اغلب متفاوت با سایر گروه‌های سنی است، لزوم آشنایی کافی با موارد تداخل‌ دارویی و همچنین نیاز به زمان طولانی برای ویزیت افراد سالمند را در بر داشته است.

یک طب معطوف به سن بوده و به سلامت سالمندان به عنوان یک کل واحد نگاه می‌کند و متخصصان این رشته، یک بیمار را از نظر ابتلا به همه بیماری‌های زمینه‌ای احتمالی، بررسی و غربالگری کرده و ضمن ارزیابی داروهای مصرفی و با در نظر داشتن تداخل‌های دارویی، نسخه جامع‌تری برای درمان سالمند تجویز می‌کند تا وی بتواند پس از درمان بیماری، دوباره به اجتماع و سطح فعالیت قبلی خود برگردد و خانه نشین نشود.

با ارزیابی جامع و همه‌جانبه یک فرد سالمند، ضمن کاهش مراجعه چندین باره وی به پزشکان مختلف، با در نظر داشتن وضعیت عملکردی، اجتماعی و خانوادگی بیمار، ضمن انتخاب بهترین برنامه درمانی و مراقبتی متناسب با ویژگی‌های هر بیمار خاص، نقش موثری در روند بهبودی و بازتوانی آنان داشته و حفظ حداکثر استقلال و کیفیت زندگی بیماران را در اولویت قرار می‌دهند، که در نهایت با رضایت بیشتر بیمار و خانواده وی همراه است.

جهت ویزیت متخصص طب سالمندی و ارزیابی حافظه به صورت حضوری و مجازی

  با بخش مراقبت و توانبخشی روزانه مهد سالمندی یاس

۰۹۰۳۸۶۶۵۹۳۵، ۰۲۱۴۴۲۸۰۴۲۹

 واتس آپ ۰۹۲۲۷۰۸۷۲۵۰

تماس حاصل فرمایید

متخصص طب سالمندی