مدارک مورد نیاز پرستار و مراقب

مدارک مورد نیاز پرستار و مراقب به منظور نگهداری از سالمند در منزل:

۱-اصل شناسنامه + کپی.

۲-اصل کارت ملی + کپی.

۳- سفته به مبلغ ۶۰ میلیون ریال معادل ۶ میلیون تومان.

۴- پشت سفته توسط ضامن معتبر امضاء شود وهمچنین آدرس و تلفن ضامن نوشته شود.

۵-آدرس و تلفن محل سکونت.

۶-اصل مدرک تحصیلی + کپی.

۷-دو قطعه عکس.

۸-رضایت نامه از همسر(مختص پرستاران خانم).

۹-تکمیل فرم تعهد نامه.