مدیتیشن چیست؟

مدیتیشن چیست؟ ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ تمرکز ذهن به صورت عمیق برای لحظاتی می باشد  ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺻﺪﺍ، ﻋﺒﺎﺭﺕ ﯾﺎ ﺩﻋﺎ، اشیا، ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ خود ، ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻔﺲ، معنویت ﻭ… انجام ﮔﯿﺮﺩ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﻝ، ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

مدیتیشن چیست؟

اهداف مدیتیشن

 • آرامش افراد در کاهش استرس

 • ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ  جسمی و روحی

 • کاهش ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ

 • افزایش ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ

 • ایجاد ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻓﮑﺮﯼ

 • ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺼﯿﺮﺕ، ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺍﻓﮑﺎﺭ، ﻭ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ

 • ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

 اثرات مثبت مدیتیشن چیست؟ 

 • درمان حمله اضطراب، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ

 • ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ، ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ

 • ﭘﺴﻮﺭﯾﺎﺯﯾﺲ

 • ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﺲ ﺗﺎﯾﻤﯽ

 • به عنوان مکمل درمان در فشار خون بالا

 • ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ،ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﻋﺮﻭﻕ

 • کمک به کاهش ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﻋﻀﻼﻧﯽ

 • ﺳﺮﻃﺎﻥ

 • ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ

 • ﻣﯿﮕﺮﻥ

 • ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰﯼ

 • کاهش علائم و بهبود عملکرد در بیماریهای عصبی مانند پارکینسون، ام اس و صرع

با انجام مدیتیشن  لحظه به لحظه به کاهش انرژی های منفی درونی خود کمک می کنیم  و انرژی های مثبت را بیشتر می نماییم ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣا  دارای انرژی فوق العاده مثبتی است که ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ها را در هر زمینه ای به ما هدیه می دهد. زیرا ما را ترغیب به زندگی در لحظه حال می کند.