کلاس های آموزشی مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمندان در بیمارستان

مراقبت از سالمند در منزل

پاسخگویی 24ساعته

 


 

 

آیا شما جهت مراقبت ازپدر و مادر خود در منزل نیاز به کمک دارید ؟؟
آیا شما در محل کار خود نگران والدین خود در منزل هستید ؟؟
آیا شما در انتخاب مراقب و اعتماد به او دچار مشکل هستید ؟؟
آیا شما نگران کیفیت مراقب پرستار والدین خود در منزل هستید؟؟
ارتباط با مراکز و افراد سالمندان در صورت محدودیت حرکتی و درگیری با بیماریهای متعدد نیاز به سایر سرویسهای مراقبتی و حمایتی که این مرکز با برقراری ذی صلاح مدیریت کلیه امور سالمند را بر عهده می گیرد .این امکان باعث خواهد شد سالمندان عزیز بدون نیاز به سایر افراد بتوانند با کمک مرکز نیازهای خود را برآورده سازند این خدمات شامل موارد ذیل می باشد:
• مراقبت از سالمند با استفاده از مراقبین آموزش دیده ، زیر نظرمتخصصین مرکز یاس با رعایت اصول مراقبتی نوین
• کنترل و Monitoring سالمند توسط آموزش تیم به خانواده وسالمند
• تغذیه و تهیه غذا زیر نظر متخصصین تغذیه Meal preparation and diet monitoring))
• گذراندن اوقات فراغت توسط مراقبین آموزش دیده و هم صحبتی جهت سالمندان متقاضی (Companionship)جهت رفع و یا متوقف کردن سیر بیماری خصوصا در بیماران دچار آلزایمر
• حمل و جابجایی (Transportation to appointment):ما با استفاده از مراقبین آموزش دیده شرایط مناسب را جهت حضور سالمند در مجامع عمومی ,و نیز محافل مورد علاقه اش فراهم کرده و از این طریق به بالا بردن سطح روابط اجتماعی او کمک می کنیم.
• خرید(Shopping) و تهیه لوازم و مایحتاج مورد استفاده سالمند به گونه ای که نیاز به درگیری سایر افراد خانواده نباشد.
• نظافت و جابجایی وسایل منزل(housekeeping) به به گونه ای که ضمن رعایت بهداشت محیط شرایط زندگی را متناسب با وضعت سالمند تغییر دهند
• شرکت در تورهای مسافرتی ویژه سالمندان (Outings &Traveling) جهت افزایش روحیه و تقویت ارتباط اجتماعی با حضور مراقبین آموزش دیده
• تهیه وسایل کمک توانبخشی (Assistants Device) و مناسب سازی محیط زندگی خصوصا منزل سالمند به گونه ای که پس از مناسب سازی و آموزشهای لازم بتواند به صورت مستقل و با کیفیت بیشتر به زندگی خود ادامه دهد.
• برقراری ارتباط با گروههای با تجربه فنی در زمینه های مختلف اعم از تعمیرات و بازسازی منزل ، تعمیر وسایل منزل و… جهت رفع نیازهای ضروری سالمند درمواقع مورد نیاز(Home Maintenance)

 

ديدگاه خود را ارسال كنيد