توانبخشی روزانه

 

خدمات درمانی و پزشکی:

این بخش شامل انواع خدمات پزشکی و درمانی است که هدف آن توسعه توانایی های عملکردی، جسمانی و روانی سالمند می باشد این خدمات در راستای دستیابی به یک زندگی مستقل و فعال ارائه می گردد. 

ادامه

 

 


 

 

 
توانمند سازی اجتماعی:

از طریق انجام مداخلات مختلف شرایط انطباق و پذیرش مشکلات دوران سالمندی  را برای فرد آسیب دیده فراهم می‌کند.این مداخلات شامل تشکیل شبکه دوستان ، ایجاد حمایت اجتماعی و غیره می باشد

ادامه  

 

 

 

 


 

 
 آموزشی های گروهی سالمندان:

ارائه برنامه های مختلف بر اساس نیازهای سالمند که شامل آموزش ها و مهارت های ویژه به سالمند و خانواده

ادامه 

 

 

 
 سرگرمی و اوقات فراقت:

سالمندان علاقه زیادی به فعالیت های اوقات فراقت و سرگرمی های متناسب با سن دارند و از طرفی یکی از نیازهای اساسی دوران سالمندی می باشد .

ادامه 

 

 

 
 ورزش و حرکات اصلاحی:

با توجه به کاهش انجام فعالیت های  حرکتی در  سالمندان، انجام حرکات ورزشی گروهی و فردی مختص سالمندان که در سطح توانایی های جسمی عملکردی و ذهنی آنها باشد ضرورتی انکار ناپذیر است. 

ادامه 

 

 

ديدگاه خود را ارسال كنيد