نقاشی درمانی

نقاشی درمانی یک روش فرافکن است که در آن از سالمند خواسته میشود یک فرد، شیء  یا موضوعی را نقاشی کند تا عملکردهای شناختی یا روانشناختی او مورد ارزیابی قرار گیرد درواقع نقاشی یکی از مهمترین فاکتورها در بیان افکار، عقاید و نیازهای درونی سالمندان است.

در نقاشی درمانی بیان خودبه خودی بدون قضاوت به فرد اجازه می دهد که آزادانه درباره افکار و احساسات سرکوب شده بدون تهدید واکنش دیگران، صحبت کند. پایه و اساس نقاشی درمانی، واردکردن سالمندان در فرآیند ساختاری هنر برای بیان غیرمستقیم افکار و احساسات خود است.

هدف از انجام هنر درمانی در مرکز مراقبت و توانبخشی روزانه یاس چیست؟

  • افزایش قدرت تمرکز، مهارت حافظه و خلاقیت

  • درک خویشتن

  • پی بردن بردن نحوه رابطه خود با دیگران

  • کاهش استرس و اضطراب

  • تقویت حس خودکارآمدی و مثبت اندیشی

  • پرورش صفات مثبت و ایجاد انگیزه

  • رویارویی با مشکلات و تقویت مهارت حل مسئله

  • افزایش میزان امید به زندگی

  • کنترل خشم

  • تقویت مهارت بین فردی

در مرکز مراقبت و توانبخشی روزانه یاس چه موقع از نقاشی درمانی استفاده می شود؟

از نقاشی درمانی می‌توان برای درمان محدوده وسیعی از اختلالات شناخی به ویژه دمانس و افسرگی، اضطراب، بی خوابی، پرخاشگری و …  استفاده کرد. در بسیاری موارد، ممکن است همراه با سایر روش‌های روان‌درمانی مانند گروه درمانی یا درمان‌شناختی- رفتاری به کار گرفته شود

نحوه برگزاری کلاس و تعداد جلسات نقاشی درمانی در بخش مراقبت و توانبخشی روزانه مرکز یاس چیست؟

این کلاسها به صورت فردی و گروهی برگزار می گردد .در هر جلسه  درمانگر با استفاده از  تکنیکهای مختلف  اعم از نقاشی از هیجانات ، استرس ها و …  ضمن ایجاد محیط شاد و سرگرم کننده به اهداف مورد نظر در سالمند از جمله کنترل خشم و ابراز  هیجانات ، تقویت مهارت های فردی ، تقویت حافظه ، آرامش رفع مشکلات بی خوابی ، افزایش تمرکز و مدیریت درد می رسد.

جهت ثبت نام و استفاده از کلاسهای گروهی و یا فردی با

بخش مراقبت و توانبخشی روزانه مرکز یاس

۰۹۰۱۶۹۰۴۷۸۷

 تماس حاصل فرمایید.