نمایشگاه توانمندی های سازمان بهزیستی

حضور مرکز جامع توانبخشی یاس در نمایشگاه توانمندی های سازمان بهزیستی

محل برگزاری: شیرخوارگاه آمنه، سالن معاونت و توانبخشی

زمان: ۲۱ الی ۲۳ خردادماه از ساعت ۱۸ الی ۲۳

حضور شما باعث دلگرمی ما میشود.

 نمایشگاه توانمندی های سازمان بهزیستی