همایش روز جهانی سالمندان

همایش روز جهانی سالمندان

به اطلاع می رساند سازمان بهزیستی کل کشور مراسمی را به مناسبت روز جهانی سالمندان در تاریخ ۹۶/۷/۴ در نظر گرفته است. بدین منظور از شما عزیزان خواهشمندیم راس ساعت۹:۰۰برای حرکت در مرکز حضور بهم رسانید.