خدمات

  • مراقبت از سالمندان مبتلا به بیماری آلزایمر (دمانس)

  • مراقبت تخصصی از سالمند

  • انواع مراقبت ها ی سالمند در منزل  

  • مراقبت از سالمندان دارای مشکلات پوکی استخوان،آرتروز،دیابت و دیگر شرایط مراقبتی 

 

خدمات ۱۰ گانه مراقبت در منزل و مرکز توانبخشی سالمندان یاس