بیماری شایع در سالمندان

بیماری شایع در سالمندان که  با آن روبرو می شوند، بیماری های جسمی و بیماریهای روحی که با علت های زمینه ای ایجاد می شود می باشد که به طور خلاصه برخی از این بیماری ها را برای شما توضیح میدهیم. با افزایش جمعیت سالمندان در طول این سالها مهم است که چالش ها و […]

ادامه