علل و علایم بی اشتهایی در سالمندان

در این مقاله به علل و علایم بی اشتهایی در سالمندان می پردازیم بی اشتهایی امکان دارد بیماری اهمراه با سالمندی تلقی نشود ، اما می تواند به علت  بی انگیزه بودن ، عدم چک منظم پارامتر های سلامتی  و یا به علت یک مصیبت و سوگواری باشد  که در سنین سالمندی هرکدام به نوعی […]

ادامه