تقویت روحیه در دوران کرونا

یکی از راه هایی تقویت روحیه در دوران کرونا در مقابله و محافظت در روزهای قرنطینه می باشد این است که محیطی بدون اصطراب و استرس و نگرانی از ابتلا به بیماری کرونا ایجاد کنیم و با تغذیه سالم به افزایش سیستم ایمنی آنها کمک کنیم و در صورت سابقه ابتلا به بیماری زمینه ای […]

ادامه