خود مراقبتی ایمنی در منزل سالمندان

 خود مراقبتی ایمنی در منزل سالمندان اهداف آموزشی با مهمترین: مکان های حادثه خیز در منزل آشنا شوید. عوامل موثر در ایمنی توالت و حمام آشنا شوید. عوامل موثر در ایمنی راهرو و اتاق ها آشنا شوید. عوامل موثر در ایمنی آشپز خانه آشنا شوید. مقدمه خود مراقبتی ایمنی در منزل سالمندان: در دوران سالمندی […]

ادامه