افسردگی در سالمندی

افسردگی، اختلالی است که با احساس ناراحتی و ناامیدی همراه بوده و از نظر شدت از خفیف تا تهدید کننده حیات، متغیر است.افسردگی در سالمندی یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی سالمندان می باشد. فراوانی علائم افسردگی بالینی بارز در بین سالمندان غیر بستری ۱۵ ـ ۸ درصد و در بین سالمندان بستری  حدود ۳۰ درصد است. […]

ادامه