کلینیک طب سوزنی و درمان های مکمل

تاریخچه طب سوزنی طب سوزنی طب سنتی کشور چین می باشد که بیش از دو هزار سال قدمت دارد و در اوایل این طب مخصوص امپراطورهای این کشور پهناور بوده و کم کم به داخل مردم کشانده شده و در سه دهد اخیر گسترش جهانگیری پیدا کرده است طب سوزنى ۲۰ سال است که در […]

ادامه