چگونه در سالمندی جوان بمانیم؟

چگونه در سالمندی جوان بمانیم؟ سالمندی دوره ای طبیعی از زندگی افراد می باشد که مانند سایر دوران های زندگی باید با کیفیت و سلامت گذرانده شود اما تحقیقات و آمار ها نشان می‌دهد که سبک زندگی نا سالم حتی در سال‌های آخر عمر می‌تواند امید به زندگی را کاهش و بیماری، معلولیت و هزینه‌های […]

ادامه