انعکاس فعالیت های مرکز یاس در روزنامه همشهری

مفتخریم که انعکاس فعالیت های مرکز یاس در روزنامه همشهری داشته باشیم و جای بسی خوشحالی است که با ترویج این مراکز به سالمندان کشورمان در بخش توانبخشی کمک کرده باشیم .

 

انعکاس فعالیت های مرکز یاس در روزنامه همشهری
انعکاس فعالیت های مرکز یاس در روزنامه همشهری