برگزاری کلاس ورزش درمانی

برگزاری کلاس ورزش درمانی سالمند زیر نظر مربی