تکنیک آرام سازی بدن

وقتی درد و بیماری رنجورت کرده چگونه میتوانی خودت به جسمت کمک کنی؟

تکنیک آرام سازی بدن این راه را نشان شما می دهد. 

اول از همه باید بیماریتو با دلو جون قبول کنی.  برای انجام تکنیک آرام سازی بدن ابتدا پذیرش درد و بیماری اهمیت دارد.

می دونم الان می پرسی مگه همچین چیزی میشه؟

جواب من اینه که بله خوبم میشه.

خودتم می دونی که چه بخوای چه نخوای این بیماری بیخ ریش خودته پس به جای آه و ناله و غرغر کردن که هم خودتو کلافه می کنه هم بقیه یکم باهاش مهربون تر باش.

حالا بهت میگم چه جوری…

ابتدا سه تا نفس عمیق بکش حس کن در تنهایی خودت و ذرد های جسمی، این روح و روان شماست که می تواند مرهم خوبی برای حال بهتر شما باشد ذهنت ر به نفس هایی که می کشی متمرکز کن هر دم وبازدم را با کنترل و احساسا عمیق درونی ورود و خروج آن لمس کن . ذهنت رو از روی درد عضو بدن خود به جسم خود معطوف کن و حالا به تکنیک هایی برای آگاهی ذهن شما بر جسمتان توجه کنید.

مثلا اگه پات درد می کنه بشین باهاش حرف بزن اونم بخشی از وجودته مطمئن باش حرفاتو می فهمه،

“بهش بگو یه عمر در خدمت من بودی منو هر جا دوست داشتم برم بردی حالا اصلا نگران نباش تا جایی که بتونم ازت مراقبت می کنم و بهش قول بده که کارایی که اذیتش می کنه انجام ندی و هر کاری از دستت بر میاد برای بهبودیش انجام بدی”

حالا که قشنگ حرفاتو  زدی برو یه جای آروم بشین  و ذباره چند تا نفس عمیق بکش،

به اعضای سالم بدنت از نوک سر تا نوک پا فکر کن و به خاطر سلامتشون از خدا قدردانی کن،

حالا میبینی که اعضای سالمت خیلی بیشتر از مریضیاتن،

به نظر من که حسسسابی جای شکر داره.