سندروم دکرون

سندروم دکرون چیست و چگونه ایجاد می شود ؟ انگشتان دست در قسمت کف دست و مچ دست توسط تاندون های به هم متصل شده و حالت طناب مانند بین عضله و استخوان را پر کرده است است که با حرکات انگشتان دست این عضلات و تاندونها منقبض شده حرکت انگشتان تسهیل می‌شود که در مجموع از غلاف تاندون  تشکیل شده که لز داخل آن  اعصاب و رگ ها و تاندون ها عبور می‌کند.

یکی از این تاندون ها تاندون عضله اکستانسور کوتاه انگشت شصت و عضله دور کننده بلند انگشت شست می باشد که به دلیل استفاده مکرر از مچ دست و انگشت شصت  ممکن است این تاندون ها و غلاف ها متورم و دچار التهاب شده و در نتیجه حرکت مجدد آن ها همراه با درد باشد که به نام بیماری دکرون شناخته می شود

علائم بیماری دکرون

  • درد مچ دست

یکی از رایج ترین علامت ها درد در ناحیه شصت  و مچ دست می باشد که به قسمت ساعد انتشار می یابد و در نتیجه با حرکت مچ دست به شکل چرخاندن موج یا مشت کردن و یا گرفتن اجسام این درد افزایش پیدا می کند

  • تورم ناحیه مچ دست

التهاب و تورم در قسمت تاندون ها و همان غلاف تاندونی به دلیل تحریک بیش از حد و حرکت ثابت روی مچ دست دست ممکن است ایجاد گردد

  • کریپتیشن یا لغزش در ناحیه استخوان مچ دست همراه با صدا

با حرکت دادن مچ دست زمانی که مبتلا به  سندروم دکرون  باشید  به دلیل ورم و تورم در طرفی که انگشت شصت قرار دارد و تحریک غلاف تاندون‌ احساس صدا و کریپتیشن و لغزش ایجاد می گردد

  • مشکل در حرکت دادن و ایجاد قفل شدن در حرکت عضلات انگشت شصت

عواملی که باعث ایجاد این بیماری می شود

  • بارداری

  • همراهی با بیماری‌هایی مانند روماتیسم و آرتروز

  • استفاده مکرر از انگشت شصت به عنوان اهرم

  • سن که بین ۳۰ تا ۵۰ سال خطر ابتلا به این بیماری را بیشتر می شودسندرم دکرون