مراحل استخدام پرستار در منزل

مراحل استخدام پرستار در منزل و مدارک مورد نیاز آن را با کلیک بر روی فایل های زیر به صورت کامل مطلع می شوید در مرکز روزانه سالمندان یاس پرستار در دو بخش تلفنی و حضوری و دریافت مدارک انجام می شود و در صورت صلاحدید استخدام می گردد.