معنا درمانی

معنا درمانی می‌تواند به شما کمک کند تا از دردها هم لذت ببرید

معنا درمانی

گاهی در زندگی اتفاقاتی می‌افتد که ما را در تنگنا قرار می‌دهد. لحظاتی پراز غم، دلواپسی، یاس و ناامیدی. لحظاتی که برای همه ما پیش می‌آید و تنها مخصوص عده‌ای خاص نیست اما تفاوت ما از جایی آغاز می‌شود که عده‌ای می‌توانند از این رنج و غم بیرون بیایند و دوباره سرپای خود بایستند و عده‌ای دیگر که شاید خود ما هم جزو آنها باشیم نمی‌توانند. اما چرا؟!…
ویکتور امیل‌فرانکل، یکی از نظریه‌پردازان علم روان‌شناسی و پایه‌گذار مکتب معنادرمانی است. شیوه‌ای که به شما کمک می‌کند تا معنای درد و رنج‌هایتان را بیابید و شرایط سخت‌تان را به آرامش و راحتی تبدیل کنید.
امیل فرانکلین درباره این شیوه می‌گوید: «معناجویی زمانی پا به عرصه می‌گذارد که فرد در مقابل حوادث و مشکلات غیرقابل پیش‌بینی قرار می‌گیرد و مستاصل و گیج می‌ماند که چه کند و گاه‌ چاره‌ای جز پذیرفتن مشکل خود نمی‌یابد.
این در حالی است که اگر پذیرفتن اتفاقات برایش خالی از هر گونه معنایی باشد، فرد به راحتی تبدیل به آدمی منزوی، افسرده و منفعل می‌شود اما اگر همین فرد قادر باشد در اوج مشکلات معنایی برای رنج‌ها و دردهایش پیدا کند آنگاه از این رنج و درد صدمه نمی‌بیند و پذیرش این حالت با افسردگی همراه نمی‌شود حتی آرامش درونی را با خود برای فرد می‌آورد.
انسان با خلق معنا ثابت می‌کند که ارزش و توانایی تحمل رنج‌هایش را دارد و با این کار شایستگی این را پیدا می‌کند که در مقابل سرنوشت خود بایستد و آن را به سمت و سوی درستی ببرد.
در مرکز یاس کلاس های معنا درمانی با حضور روانشناس با نجربه اجرا می گردد تا سالمندان لذت ببرند.

جهت ثبت نام و استفاده از کلاسهای گروهی و یا فردی با

یخش مراقبت و توانبخشی روزانه مرکز یاس

۰۹۰۳۸۶۶۵۹۳۵

۴۴۲۸۰۴۲۹

 تماس حاصل فرمایید.