پرستاری

در مرکزتوانبخشی و مراقبت روزانه سالمندان یاس حضور پرستار برای سالمند در بخش پرستاری جایگاه ویژه ای دارد که پرستار تحت نظر پزشک به بررسی مشکلات جسمی از قبیل ارزیابی علایم حیاتی دوره ای ،بررسی سیستم بدنی و معاینه  می پردازد و در صورت نیاز با مشورت پزشک مرکزتوانبخشی و مراقبت روزانه سالمندان یاس دستورات لازم تغذیه ای و مراقبت های دوره ای داده می شود.در مراحل ارزیابی سالمند ارزیابی پزشک و پرستار بسیار اهمیت دارد چرا کهخیلی موارد را که در مراحل ارزیابی توانبخشی سایر بخش ها انجام می گیرد برپایه اطلاعات جسمی و روحی این بخش می باشد بنابراین پرستاری باید بااصول و طی یک فرآیند پرسشنامه جامع انجام گیرد .پرستار سالمند یا elderly nurse اصطلاحا به شخصی گفته می‌شود که مهارت و تخصص لازم را در زمینه نگهداری از سالمند در محلی که خانواده سالمند تعیین می‌کنند داشته همچنین به کلیه یماری ها مرتبط با سالمندی و مراقبت های مرتبط به آن اشراف کامل داشته باشد .

پرستاری

عملکرد پرستاری در مرکز روزانه سالمندان یاس ( مهد سالمندی یاس):

 • ثبت مشخصات بیمار در پرونده پزشکی سالمند

 • بررسی منظم علایم حیاتی سالمند

 • انجام تزریقات و پانسمان زخم ها

 • کمک به پزشکان و سایر تیم درمان

   

  جهت ثبت نام و استفاده از کلاسهای گروهی و یا فردی با

  بخش مراقبت و توانبخشی روزانه مرکز یاس

  ۰۹۰۳۸۶۶۵۹۳۵

   تماس حاصل فرمایید.