بازی درمانی

بازی درمانی  به توانبخشی هرچه با کیفیت تر این سالمندان  کمک خواهد کرد که از طریق انجام بازی های مختلف همجون دارت، فوتبال دستی، بازی حرکاتی برای حفظ تعادل، پرتاب حلقه، دوز و … ضمن این که از بودن در گروههای همنوع و رقابت با یکدیکر لذت می برند.
به حفظ توانایی های فیزیکی و پیشگیری از بیماری های روحی ،تخلیه انرژی و کنترل پرخاشگری خود کمک می کنند.
در انجام بازی های مختلف درمانگر در موقعیت بازی با سالمندان ارتباط برقرار می کند و تلاش میکند که از این طریق به حل و فصل مشکلات او در زندگی اش بپردازد.

بازی درمانی یک زبان ارتباطی است و فرصت مناسبی برای ابراز هیجانات کودکان و بزرگسالان و مخصوصا سالمندان است . بازی درمانی بر خلاف تصور عامیانه، تنها مخصوص کودکان نیست و برای تمام سنین بکار می رود.
از بازی درمانی برای رده سنی دو سال تا نوجوانی، برای زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج و نیز برای کاهش مشکلات هیجانی سالمندان همچون افسردگی و بحران های سالمندی و بهبود علایم ضربه های مغزی وکاهش روند الزایمر می توان استفاده کرد. از بازی به عنوان روشی برای درمان مشکلات سالمندان استفاده می کنند. بازی درمانی به سالمندان کمک می کند تا بتوانند مسائل و مشکلاتشان را حس کنند، با این هدف که ویژگی های روانی خود را بشناسند. در این نوع درمان، به سالمند فرصت داده می شود تا احساسات آزاردهنده و مشکلات درون خود را از طریق بازی بروز داده و آنها را به نمایش بگذارد.

درمانگر از طریق بازی درمانی یک موقعیت بازی را به صورت کلی ایجاد می کند که کودک بتواند ترس و تنش خود را بیرون بریزد، 

شدت احساساتی که برخی سالمندان در طول بازی درمانی از خود نشان می دهند گاهی بسیار تعجب آور است، احساساتی چون تنفر، ترس، تنهایی، ناامنی، احساس شکست، بی کفایتی و احساس ناخواسته بودن از این گونه احساسات است و غالبا شروع این احساسات باعث محرومیت و انحراف شخصیت سالمندمی شود.