روانشناسی

افراد سالمند عوامل استرس زای بیشتری را نسب به سایر افراد تجربه کنند که نیاز به روانشناسی می باشد . برای مثال، کاهش توانایی حرکت ، دردهای مزمن ، آلزایمر و اختلال حافظه  به همراه فشار های روحی  مانند مرگ نزدیکان و کاهش درآمد به دلیل بازنشستگی و … همگی از عوامل فشار روانی سالمندان هستند. با افزایش سن دغدغه های افراد سالمند بسیار افزایش می یابد و در مقابل بسیار نسبت به کنش های بیرونی و محیطی واکنش نشان می دهند و بدن این افراد و عملکرد سالمندان نسبت به استرسور های بیرونی بسیار آسیب پذیرتر است و همین موضوع می تواند به جسم و روح این افراد در دراز مدت آسیب وارد کند .

روانشناسی

همکاران روان شناس در مرکزتوانبخشی و مراقبت روزانه سالمندان، با استفاده از تکنیکهای فردی و گروهی کمک می کنند تا سالمند با رفع مشکلات روحی و روانی(افسردگی، اضطراب، نا امیدی، زودرنجی، مشکلات ارتباطی، حافظه و…) بتواند نقشهای اجتماعی و جسمی خود را بهتر ایفا کند.روانشناسی

 تکنیکهای اجرایی روانشناسی مرکزتوانبخشی و مراقبت روزانه سالمندان (مهد سالمندی یاس) :

·       خاطره درمانی

·       موسیقی درمانی

·       فیلم درمانی

·       سفال درمانی

·       توانبخشی حافظه

 

جهت ثبت نام و استفاده از کلاسهای گروهی و یا فردی با
بخش مراقبت و توانبخشی روزانه مهد سالمندی یاس

۰۹۰۳۸۶۶۵۹۳۵

تماس حاصل فرمایید