پزشک متخصص سالمندان

در مرکز روزانه سالمندان یاس برای بررسی و ارجاع سالمند به بخش های مختلف حضورپزشک متخصص سالمندان اهمیت ویژه ای دارد. از آنجایی که انواع مشکلات جسمی روانی و اجتماعی سالمندان را تهدید می کند.

پزشک متخصص سالمندان

یک طب معطوف به سن بوده و به سلامت سالمندان به عنوان یک کل واحد نگاه می‌کند و متخصصان این رشته، یک بیمار را از نظر ابتلا به همه بیماری‌های زمینه‌ای احتمالی، بررسی و غربالگری کرده و ضمن ارزیابی داروهای مصرفی و با در نظر داشتن تداخل‌های دارویی، نسخه جامع‌تری برای درمان سالمند تجویز می‌کند تا وی بتواند پس از درمان بیماری، دوباره به اجتماع و سطح فعالیت قبلی خود برگردد و خانه نشین نشود.

با ارزیابی جامع و همه‌جانبه یک فرد سالمند، ضمن کاهش مراجعه چندین باره وی به پزشکان مختلف، با در نظر داشتن وضعیت عملکردی، اجتماعی و خانوادگی بیمار، ضمن انتخاب بهترین برنامه درمانی و مراقبتی متناسب با ویژگی‌های هر بیمار خاص، نقش موثری در روند بهبودی و بازتوانی آنان داشته و حفظ حداکثر استقلال و کیفیت زندگی بیماران را در اولویت قرار می‌دهند، که در نهایت با رضایت بیشتر بیمار و خانواده وی همراه است.

پزشک متخصص سالمندان با ارزیابی جامع با بهره گیری از تیم مجرب از جمله سایر متخصصین پزشکی ، فیزیوتراپی ، کار درمانی ، روانشناسی و ….و بااستفاده از آزمونهای مختلف برنامه درمانی سالمند را طرح ریزی کرده و پس از اجرا آن را مورد ارزیابی قرار می دهد.

پزشک متخصص سالمندان

این برنامه ها در قالب توانبخشی پزشکی در بخشهای مختلف ، کلاس های گروهی و برنامه های مفرح در مرکز توانبخشی و مراقبت روزانه ( مهد سالمندان) یاس ارائه می شود . بدیهی است در صورت نیاز به خدمات در منزل با هماهنگی تیم تخصصی خدمات در منزل ارائه می گردد.در روزهای متفاوت در مرکز به انواع نیاز های پزشکی و پرستاری سالمندان پاشخ داده می شود اعم از ویزیت پزشک متخصص سالمندان، انجام اندازه گیری فشار خون، انجام تست دیابت، بررسی حافظه و عملکرد های جسمی، بررسی دارویی و تنظیمات دارویی و برنامه تغذیه ای متناسب با وضعیت جسمی بیمار ارائه می شود.

جهت ثبت نام و استفاده از کلاسهای گروهی و یا فردی با

بخش مراقبت و توانبخشی روزانه مرکز یاس

۰۲۱۴۴۲۸۰۴۲۹ 

۰۹۰۳۸۶۶۵۹۳۵

 تماس حاصل فرمایید.