مشکلات اجتماعی خانواده های مراقبت کننده از سالمند ناتوان در شهر کرج

چکیده:  زمینه:  یکی از چالش های مهم در جوامع امروز افزایش جمعیت سالمند و در نتیجه آن افزایش ناتوانی است. به همین دلیل مراقبت از این قشر نیز یک امر مهم در سیستم های بهداشتی می باشد. بیشتر مسوولیت مراقبت از سالمند بر عهده اعضای خانواده می باشد. این خانواده ها برای برآوردن نیازهای عضو […]

ادامه

بررسی تاثیر برنامه مشاوره با خانواده در پیشگیری از سوء رفتار با زنان سالمند

چکیده:  این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی (pre-Experimental design) است که در سال ۷۶-۱۳۷۵ انجام گرفته و هدف آن تعیین میزان تاثیر برنامه مشاوره با خانواده در پیشگیری از سوء رفتار با زنان سالمند ساکن در شهر تهران بوده است.

ادامه

اثر تمرینات تعادلی در وضعیت نشسته با صفحه متحرک در زنان سالمند

چکیده:  مقدمه و هدف: زمین خوردن مشکل شایعی در افراد مسن است و مشکلات مربوط به تعادل سبب هزینه های بهداشتی و اجتماعی قابل توجهی می شوند. شواهد موید آن است که روشهای درمانی سبب کاهش زمین خوردن از طریق بهبود تعادل و حرکت در این افراد می شود. در مقالات بررسی شده نقطه مشترک […]

ادامه

اثر تمرینات ورزشی بر روی قابلیت های فیزیولوژیکی و کارکردی افراد سالمند و طول عمر

چکیده:  کهولت در جوامع پیشرفته صنعتی و غربی که میانگین سن افرادشان به مرز ۸۰ سالگی نزدیک می گردد، یکی از مشکلات عمده این جوامع به شمار می رود. با گذشت حدود سه دهه، از عمر، قابلیت های فیزیولوژیکی و کارکردی رو به افول می گذارد. برخی از این قابلیت ها که بیشتر تحت تاثیر […]

ادامه

بررسی علل زمین خوردگی در افراد سالمند

چکیده:  با بالا رفتن سن، زمین خوردگی در افراد سالمند افزایش می یابد. وجود مشکلات تعادلی و شرایط نامساعد محیط اطراف مانند نور ناکافی و ناهمواری زمین، احتمال زمین خوردگی را در این افراد بیشتر می کند. هدف از این پژوهش بررسی علل زمین خوردگی در افراد سالمند و ارزیابی نقش سیستمهای حسی بینایی، وستیبولار […]

ادامه

تاثیر حرکت درمانی بر افسردگی زنان سالمند

چکیده:  سابقه و هدف: امروزه افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی و معضل عمومی زندگی بشر است. در ایران افسردگی، ۳۵ الی ۴۵ درصد بیماری‌های روانی را تشکیل می‌دهد که متأسفانه این رقم روز به روز سیر صعودی را می‌پیماید و لازم است که راهها و روش‌های نوینی برای معالجه و پیشگیری از این معضل […]

ادامه

پوکی استخوان در زنان سالمند

چکیده:  زمینه وهدف: استئوپروز یک مشکل مهم سلامت عمومی در دنیا بوده و شیوع آن در حال افزایش می باشد. در زنان کاهش سریع توده استخوانی در زمان شروع یائسگی به دلیل کمبود هورمون استروژن ثابت شده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع استئوپروز در زنان سن یائسگی یزد بود.

ادامه